johdonmukaisuus


johdonmukaisuus
• järjestelmällinen, johdonmukainen, konsekventti, looginen, selkeä, systemaattinen

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.